Б.Е.З.Д.Н.А
AFORIZMNER | @nker
Сообщения:
Mashulya [1011]
24.11.2010 14:35
@[email protected]`in4pes ev [email protected] shat 4en linum.
Mashulya [1011]
24.11.2010 14:36
Es iharke arjani em tshnamineris,bayc 4em havatum,vor arjani em @nkerneris.
Mashulya [1011]
24.11.2010 14:37
Lav @[email protected] na e ov karox e patmel cez cer problemneri masin,bayc 4i anum da.
Mashulya [1011]
24.11.2010 14:38
@[email protected],[email protected] karox e verjanal,irakanum 4i el sksvel.
Mashulya [1011]
24.11.2010 14:39
@[email protected] da na e` um du karox es zangel aravotyan [email protected] 4in.
Mashulya [1011]
24.11.2010 14:40
@[email protected] na 4e ov qo het ktrni patuhanic,ayl na`ov kbrni.
Mashulya [1011]
24.11.2010 14:41
@[email protected],[email protected] himnvac e biznesi vra aveli lav e,qan [email protected],[email protected] himnvac e @nkerutyan vra.
[Поиск]
[В форум]